Nagrody

Certyfikat ISO 9001:2008

Firma MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o. posiada wdrożony system zarzadzania jakością ISO 9001:2008. Certyfikat obejmuje projektowanie i produkcję oprogramowania do przetwarzania, dystrybucji i archiwizacji danych medycznych, danych diagnostycznych badań medycznych wraz z wdrożeniem i serwisem oprogramowania.

Z punktu widzenia Klienta fakt przyznania przez niezależnego audytora spółce MEDINET certyfikatu ISO 9001:2008, jest potwierdzeniem, że proces tworzenia oprogramowania jest szczegółowo udokumentowany, a proces realizacji wdrożenia i obsługi posprzedażnej przeprowadzany zgodnie ze zdefiniowanymi procedurami.
Jednostką certyfikującą SIMPLE w zakresie ISO 9001:2008 jest DNV BUSINESS ASSURANCE. Udzielona rekomendacja jest potwierdzeniem bezpieczeństwa Klientów SIMPLE nie tylko w okresie wdrożenia systemu, ale także w późniejszym czasie eksploatacji rozwiązania.

Do pobrania

powrót