Nagrody

Certyfikat ISO 13485:2003

Firma MEDINET Systemy Informatyczne Sp. z o.o., jako organizacja oferująca rozwiązania informatyczne, wspierające realizację usług medycznych, spełnia międzynarodowe normy i wymagania dotyczące wyrobów medycznych zgodnie z normą ISO 13485:2003.
To informacja dla Klientów, że oferowane rozwiązanie oraz świadczone usługi mają zagwarantowaną najwyższą jakość, są zgodne z wymaganiami prawnymi oraz są odpowiednio zabezpieczone.
Jednostką certyfikującą MEDINET w zakresie ISO 13485:2003 jest DNV BUSINESS ASSURANCE. Udzielona rekomendacja jest potwierdzeniem bezpieczeństwa Klientów GRUPY SIMPLE nie tylko w okresie wdrożenia systemu, ale także w późniejszym czasie eksploatacji rozwiązania.

powrót